НА ГОЛОВНУ   Автоматизовані системи управління   Апаратні засоби ЕОМ   Бази даних   Безпека життєдіяльності   Бібліотечна справа   Географія   Дизайн   Діагностика   Діловодство   Екологія   Експертиза   Етика   Етнографія   Засоби мультимедіа   Захист інформації   Інформатика   Інформаційна діяльність   Інформаційні системи   Історія   Кібернетика   Комп'ютерні мережі   Конфліктологія   Культура   Література   Логіка   Медицина   Міжнародні відносини   Мова   Наукознавство   Охорона праці   Педагогіка   Політологія   Програмування   Психологія спорту   Психологія управління   Психологія   Редагування   Релігієзнавство   Риторика   РПС   Системи технологій   Соціальна педагогіка   Соціологія   Споживча кооперація   Стандартизація, сертифікація та управління якістю   Товарознавство   Торгова справа   Туризм   Фізична культура   Фізіологія спорту   Фізіотерапія   Філософія   Юридична психологія

РЕФЕРАТИ З ПОЛІТОЛОГІЇ

Адміністративно-територіальна реформа України
Багатопартійність як необхідна умова становлення демократичного процесу
Виникнення теорії сучасної демократії
Влада і мораль
Вплив церкви на політичні події в Україні
Джон Локк - родоначальник теоретичної системи класичного лібералізму
Етапи історичного розвитку партій
Жіночі громадські організації в Україні та їх вплив на політичні процеси у державі
Ідеї політичного звільнення і національного відродження українського народу в творчості Тараса Шевченка
Конституційні основи розвитку політичної системи України
Лібералізм: суть, характер політичної і ідейної еволюції
Михайло Грушевський - видатний український історик та політичний діяч
Місце Драгоманова у розвитку політичних ідей
Національно-раціональне питання у політичному житті України
Національно-релігійне питання у політичному житті України
Основні етапи становлення і розвитку політології як науки
Партiї конфесiйного спрямування України
Партії на виборах, в парламенті і уряді
Передумови політичної кризи в Україні напередодні президентських виборів 2004 року
Політична діяльність та її основні форми
Політична думка в сучасній Україні: основні завдання і шляхи розвитку, перспективи
Політична ідеологія ранніх утопістів Т. Мора і Т. Кампанели
Політична культура суспiльства
Політична культура сучасної української еліти
Політична наука в сучасній Україні, основні завдання, шлях розвитку та перспективи
Політична система суспільства
Політична система сучасного суспільства
Політична система сучасного суспільства
Політична система України
Політичний режим України
Політичні відмінності регіонів України
Політичні відносини та їх види
Політичні лідери сучасної України
Протестантизм
Розвиток державотворчих концепцій в програмних документах кирило-мефодіївського братства
Розробка німецьким політологом М. Вебером проблем влади і "раціональної бюрократії"
Роль політичних партій Волині під час виборчих компаній
Роль, зміст та особливості політики в сучасних умовах
Соціальна політика і соціальний захист населення України
Сутність концепції "суспільного договору і природного права"
Сучасні концепції еліти
Сучасні національні відносини в Україні
Українська ідея І. Франка
Фашизм і неофашизм: ідейні джерела, соціальна база, цілі
Формування і функціонування управлінських структур в Україні
Функції опитування громадської думки

© ureferat.pp.ua - високоякісні готові роботи від досвідченого виконавця