НА ГОЛОВНУ   Автоматизовані системи управління   Апаратні засоби ЕОМ   Бази даних   Безпека життєдіяльності   Бібліотечна справа   Географія   Дизайн   Діагностика   Діловодство   Екологія   Експертиза   Етика   Етнографія   Засоби мультимедіа   Захист інформації   Інформатика   Інформаційна діяльність   Інформаційні системи   Історія   Кібернетика   Комп'ютерні мережі   Конфліктологія   Культура   Література   Логіка   Медицина   Міжнародні відносини   Мова   Наукознавство   Охорона праці   Педагогіка   Політологія   Програмування   Психологія спорту   Психологія управління   Психологія   Редагування   Релігієзнавство   Риторика   РПС   Системи технологій   Соціальна педагогіка   Соціологія   Споживча кооперація   Стандартизація, сертифікація та управління якістю   Товарознавство   Торгова справа   Туризм   Фізична культура   Фізіологія спорту   Фізіотерапія   Філософія   Юридична психологія

РЕФЕРАТИ З КУЛЬТУРИ

Виникнення i поширення письменності у давніх русичiв
Виникнення кіно. Становлення кіно як мистецтва
Доба культурно-раціонального відродження (19 - поч. 20 ст.) в Україні
Історія створення акордеона
Києво-Могилянська академія
Кіно епохи "відлиги". Нова драматургія та нова естетика кіно 60-70-х років.
Культура давньої Греції
Культура західноєвропейського середньовіччя (релігія, філософія, початкова та університетська освіта, наука, архітектура, література)
Культура і релігія
Культура і цивілізація
Культура України у другій половині 17 століття
Культурна епоха відродження (гуманізм, філософія, наукова думка, література, архітектура, образотворче мистецтво)
Масова культура
Методологічні засади культурології
Мистецтво костюма та зачіски Візантії
Міфологія в системі культурної регуляції
Модель світу в новій і новітній культурах
Модернізм як специфічний культурний феномен хх століття (авангардизм, сюрреалізм, абстракціонізм, кубізм, дадаїзм, футуризм)
Особливості культури
Пам'ять в культурологічному освітленні
Прихід звуку в кіно. Ідейно-тематичні та естетичні тенденції в контексті часу. 30-ті роки
Світова культура 20 століття
Світоглядна та антропологічна концепції українського романтизму
Стилі художньої культури (бароко, класицизм)
Сучасна українська культура
Традиційні українські свята та подарунки
Характеристика творчості А. Рубінштейна
Юлій Цезар - імператор і письменник

© ureferat.pp.ua - високоякісні готові роботи від досвідченого виконавця