НА ГОЛОВНУ   Автоматизовані системи управління   Апаратні засоби ЕОМ   Бази даних   Безпека життєдіяльності   Бібліотечна справа   Географія   Дизайн   Діагностика   Діловодство   Екологія   Експертиза   Етика   Етнографія   Засоби мультимедіа   Захист інформації   Інформатика   Інформаційна діяльність   Інформаційні системи   Історія   Кібернетика   Комп'ютерні мережі   Конфліктологія   Культура   Література   Логіка   Медицина   Міжнародні відносини   Мова   Наукознавство   Охорона праці   Педагогіка   Політологія   Програмування   Психологія спорту   Психологія управління   Психологія   Редагування   Релігієзнавство   Риторика   РПС   Системи технологій   Соціальна педагогіка   Соціологія   Споживча кооперація   Стандартизація, сертифікація та управління якістю   Товарознавство   Торгова справа   Туризм   Фізична культура   Фізіологія спорту   Фізіотерапія   Філософія   Юридична психологія

РЕФЕРАТИ З ІНФОРМАТИКИ

AWK - Мова сканування і обробки текстів ОС Unix: дії, шаблони, функції, коментарі, приклади використання
Gopher
Антивірусні програми
Ділова та ілюстративна графіка у Word
Електронна пошта (e-mail)
Елементи робочого стола Windows. ярлики та робота з об'єктами
Інтерфейс програми Microsoft Word
Історія розвитку засобів обчислювальної техніки
Класифікація комп'ютерних вірусів
Комп'ютерна графіка
Макроси в OpenOffice.org. Налаштування меню
Методи розподілу пам'яті з використанням дискового простору
Операційна оболонка Norton Commander
Операційна система Linux
Операційна система MS DOS. Основні об'єкти та прийоми керування MS DOS
Операційна система. Поняття віртуальної пам'яті
Операційні системи сучасних комп'ютерів, інтерфейс користувача в операційній системі
Основні поняття Internet
Основні характеристики Microsoft Word
Особливості Windows 2003 Server
Особливості Windows 95
Особливості графічного інтерфейсу в різних ОС
Особливості роботи з текстом в різних видах тексту і інформація користувача
Панелі управління Windows. Конфігурація системи
Перевірка орфографічних та граматичних помилок в документах Word
Побудова графічного інтерфейсу користувача в операційній системі IRIX
Побудова діаграм в OpenOffice.org Calc
Попередній перегляд та друк документа
Програма Norton Antivirus
Проекти Berkeley Now і Condor
Редактор формул Microsoft Excel
Робота з даними в табличному процесорі Еxcel
Робота з таблицями у Word
Сервісне програмне забезпечення. Інтерфейс користувача
Системи автоматичного перекладу та перевірки правопису
Стандарти в області оцінки продуктивності. FLOPS, MIPS. Синтетичні тести
Створення нового проекту в MS Project 2002
Створення та використання автотексту. Пошук та заміна тексту Word
Створення та редагування математичних формул у Word
Табличний процесор Microsoft Excel 2000. Внесення формул і функцій у комірки
Форматування всього документу у Word. Колонтитули, нумерація сторінок та виноски

© ureferat.pp.ua - високоякісні готові роботи від досвідченого виконавця